Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne uczniów klas informatycznych i logistycznych do wyjazdu na praktyki w Portugalii

W dniu 07.12.2019 r. rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze językowym, kulturowym oraz pedagogicznym. Celem prowadzonych zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczniów klas informatycznych i logistycznych do odbycia stażu zawodowego w Bradze, w Portugalii, w lutym 2020.

Zajęcia językowe miały na celu przygotowanie naszych uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie pobytu w Portugalii. Uczniowie poznali praktyczne zwroty sytuacyjne umożliwiające im komunikowanie się w j. obcym. W trakcie zajęć kulturowych zapoznaliśmy stażystów z historią, geografią i kulturą Portugalii. Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne przeprowadzone z psychologiem szkolnym służyły doskonaleniu przez uczniów kluczowych umiejętności interpersonalnych niezbędnych podczas stażu. Młodzież została przygotowana do umiejętnego radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi, radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku oraz w trakcie lotu samolotem. Ważnym tematem była umiejętność współpracy w zespole, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacji konfliktów. Zajęcia zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem i zakończyły się 25.01.2020.

Po ukończeniu kursu przygotowującego do mobilności zagranicznej, wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, natomiast świadectwem zdobytych umiejętności podczas stażu będzie dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.