Zakończenie projektu „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W dniu 19 czerwca 2020 roku na dziedzińcu naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” realizowanego na zasadach programu „Erasmus+” ze środków PO WER sektor kształcenia i szkolenia zawodowe. Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się jeszcze większym wyzwaniem. Dla nas jednak nie jest niemożliwa! Organizacja spotkania podsumowującego realizację działań projektowych do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania. Postanowiliśmy jednak, w miarę możliwości, przestrzegając procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole, uroczyście zakończyć nasz projekt.

W uroczystości wzięli udział: wicestarosta białobrzeski pan Bartłomiej Kowalczyk, dyrektor szkoły pani Iwona Matysiak, koordynator projektu pani Katarzyna Socha, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie, którzy w ciągu dwóch lat odbyli praktyki zagraniczne w Bradze w zawodach technik ekonomista, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, informatyk oraz technik logistyk.

Pani dyrektor Iwona Matysiak przekazała zebranym gościom informacje o programie POWER VET. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Pan wicestarosta i pani dyrektor gratulowali uczniom wyników uzyskanych podczas staży za granicą, sumienności, zaangażowania, dyscypliny, wielu pochwał od pracodawców portugalskich potwierdzających profesjonalne przygotowanie młodzieży do wykonywania swoich zadań, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a tym samym godnego reprezentowania naszej szkoły na europejskim rynku pracy.

Najważniejszym momentem  spotkania było uroczyste wręczenie uczniom przez wicestarostę białobrzeskiego Bartłomieja Kowalczyka międzynarodowego dokumentu Europass-Mobilność wydanego przez Krajowe Centrum Europass. Dokument ten może być wykorzystany do prezentacji całokształtu doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas praktyki odbytej za granicą, w celu udokumentowania zdobytych kwalifikacji.  Europass-Mobilność  może być  pomocny także w poszukiwaniu pracy za granicą, czy też przy wyjeździe na staż czy praktykę.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna i relacja samych praktykantów i opiekunów, którzy odbyli w lutym 2020 ostatnią – czterotygodniową praktykę w portugalskich przedsiębiorstwach, współpracujących z naszą organizacją przyjmującą BragaMob w zawodach: technik informatyk i technik logistyk. Praktykanci uznali, że udział w projekcie dał im nie tylko nowe doświadczenia  i kwalifikacje zawodowe, ale wzmocnił ich poczucie wartości, dał motywację do intensywnej nauki języków, pozwolił na poznanie nowych miejsc i ludzi oraz sprawdzenie samego siebie.

Na zakończenie odbył się pokaz dobrych praktyk uczestników projektu. Uczniowie z pomocą nauczycieli przedmiotów zawodowych zaprezentowali umiejętności branżowe nabyte w Bradze. Przybyli goście mieli możliwość skosztować specjały tamtejszej kuchni z listy cudów gastronomii portugalskiej, przygotowane przez naszych uczniów. Nakrywając stoły, młodzież nie zapomniała o stawianych przed podaniem dań przystawkach – obyczajowy, miły gest ze strony gospodarzy. Nasi gastronomicy wybrali przepyszne, ciepłe pieczywo do maczania w oliwie z oliwek z mieszanką świeżych ziół i przypraw. Następnie podano Caldo verde – zielony rosół (jak brzmi tłumaczenie) to zupa z ziemniaków z dodatkiem jarmużu, włoskiej kapusty i chorizo. Ponieważ bardzo popularne jest w Portugalii mieszanie ryżu i ziemniaków na jednym talerzu, uczniowie również podali w ten sposób danie mięsne z zieloną sałatą i pomidorami. Na deser nie mogło zabraknąć Pasteis de nata – małego portugalskiego króla. To budyniowe ciasteczko jest niekwestionowanym symbolem kuchni portugalskiej. Wygląda niepozornie, ale przygotować go niełatwo. Naszym uczniom udało się wyśmienicie. Kulinarny pokaz został uwieńczony pysznym tortem – flagi państw, symbolizującym przyjaźń polsko-portugalską.

Gratulując  uczniom nabytych umiejętności, udziału w praktykach oraz otrzymania potwierdzenia nabytych umiejętności w formie międzynarodowego dokumentu, pani dyrektor Iwona Matysiak wyraziła nadzieję, że doświadczenia uczniów naszej szkoły będą zachętą i inspiracją do podobnych działań dla ich młodszych kolegów i koleżanek.