Rekrutacja do projektu

W dniu 19 stycznia 2021 r. uczniowie klas II i III informatycznych przystąpili do testu znajomości języka angielskiego w ramach rekrutacji do projektu Erasmus+ „Staszic zawodowiec w Europie”.

Narodowa kwarantanna i nauczanie zdalne nie uniemożliwiły nam zrealizowania planu i przeprowadzenia rekrutacji w zaplanowanym terminie – uczniowie prezentowali swoje umiejętności z języka angielskiego w sposób zdalny w aplikacji Teams. Wybierając uczniów na praktyki, komisja rekrutacyjna uwzględniła również ich umiejętności zawodowe, ocenę zachowania, frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły. Poniżej lista uczestników stażu zakwalifikowanych na wyjazd do Portugalii w zawodzie technik informatyk w terminie 24.04 – 08.05.2021.

Lista uczestników stażu

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!