Spotkanie rodziców i uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne w Bradze (Portugalia)

W dniu 11 06 2019 odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami i uczniami klas gastronomicznych i hotelarskich dotyczące wyjazdu na praktyki do Bragi w ramach projektu PO WER „ Profesjonalni na europejskim rynku pracy” realizowanego w naszej szkole.

Czytaj dalej Spotkanie rodziców i uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne w Bradze (Portugalia)

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne w Portugalii

W dniu 01.04.2019 odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami klas gastronomicznych i hotelarskich dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne do Portugalii w ramach projektu PO WER „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” realizowanego w naszej szkole.

Podczas tego spotkania rodzice zostali zapoznani z regulaminem praktyk i wyjazdu do Bragi oraz podpisali ważne dokumenty projektowe.

Lista uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Portugalii

W związku z zakończeniem rekrutacji dla zawodów Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa do projektu „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” realizowanego w naszej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego PO WER, podajemy listę uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Bradze w Portugalii w terminie 30.06. – 27.07.2019r.

Technik Hotelarstwa

Technik Żywienia

Rekrutacja do projektu

W dniu 18 marca 2019 r. odbyła się rekrutacja do do wyjazdu na praktyki w Portugalii. W czasie jej trwania uczniowie prezentowali przed komisją swoje umiejętności pisemne i ustne z języka angielskiego. Komisja rekrutacyjna uwzględniła również umiejętności zawodowe uczniów, ocenę zachowania, frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Czytaj dalej Rekrutacja do projektu