Pożegnania nadszedł czas …

W piątek uczniowie klas informatycznych odbywający  praktyki w ramach programu Erasmus+ „Staszic Zawodowiec w Europie” uścisnąwszy po raz ostatni dłonie swoich pracodawców udali się na Plac Jardim da Praca do Monicipio gdzie  zostali uroczyście pożegnani przez organizatora stażu. Wszyscy  nasi chłopcy  otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w Portugalii  w zawodzie technik informatyk.