Lista uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Portugalii

W związku z zakończeniem rekrutacji dla zawodów Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa do projektu „Profesjonalni na europejskim rynku pracy” realizowanego w naszej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego PO WER, podajemy listę uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Bradze w Portugalii w terminie 30.06. – 27.07.2019r.

Technik Hotelarstwa

Technik Żywienia

Rekrutacja do projektu

W dniu 18 marca 2019 r. odbyła się rekrutacja do do wyjazdu na praktyki w Portugalii. W czasie jej trwania uczniowie prezentowali przed komisją swoje umiejętności pisemne i ustne z języka angielskiego. Komisja rekrutacyjna uwzględniła również umiejętności zawodowe uczniów, ocenę zachowania, frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Czytaj dalej Rekrutacja do projektu