Polityka prywatności

Szanowny użytkowniku!

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to jest stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Kim jesteśmy?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa (w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych).

Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Dane przetwarzane są w celu:

  • zapewnienia warunków działania szkoły, w tym nauki, wychowania i opieki,
  • zapewnienia obsługi administracyjnej,
  • wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ciasteczka.

W serwisie internetowym www.profesjonalnystaszic.eu wykorzystywane są pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o ciasteczkach znajduje się na stronie www.profesjonalnystaszic.eu/polityka-cookie/

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim mogę się kontaktować w sprawie danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować pod adresem: zspbialobrzegi@poczta.onet.pl lub nr. tel. 48 613 27 10.

Informacje dodatkowe.

Na stronie www.profesjonalnystaszic.eu jest wyłączona możliwość komentowania zdjęć jak i artykułów, a także nie ma formularzy kontaktowych, w których można by było wprowadzać jakiekolwiek dane osobowe. Swoje dane można tylko wysłać pod adres e-mail zspbialobrzegi@poczta.onet.pl w zakładce kontakt lub pod nr tel. 48 613 27 10.